Instrukcja obsługi do Menedżera kampanii

Zanim zaczniesz używać Menedżerem Kampanii musisz skonfigurować ustawienia (Administrator-Campaign Manager).

admin campaign manager

Aministrator - Campaign Manger

Settings (Ustawienia)

Name & address to be displayed as sender (nazwa i adres do wyświetlenia jako nadawca)

‘Send from name’ będzie wyświetlony w tytule wiadomości. ‘Send from address’ będzie wyświetlony jako adres email do odpowiedzi.

admin campaign manager settings

URL to follow after receiving a reply (URL do przekierowania po otryzmaniu odpowiedzi)

Domyślnie wartość ta będzie ustawiona na EPESI. Po odpowiedzi na email odbiorca będzie skierowany na stronę przykładową (example page).

admin campaign manager reply

Możesz wybrać ‘Custom URL’ (własny url) do kierowania na stronę wpisaną przez ciebie.

cm settings url

New subscriber (Nowy subksrybent)

Domyślnie wyłączone - tylko pracowdawca może dodać nowy kontakt to listy kampanii. Jeżeli włączone umożliwia użytkownikom subskrypcję. W karcie Campaings settings będziesz miał iframe’a dla każdej listy kampaniowej. Wklej ten iframe na stronę by umożliwic użytkownikom zapis.

cm settings subscriber

Wybierz sposób w jaki chcesz zarządzać subscrypcjami.

cm settings footer

Jeżeli ustawisz fixed footer (naprawioną stopkę) kliknij ‘here’ by zmienić stopkę.

cm settings footer fixed

Subscription management URL (URL do zarządzania subksrypcjami)

Domyślnie interfejs do zarządzania subskrypcjami będzie wyświetlony używając wbudowanej strony EPESI. Możesz wpisać własnego urla.

cm settings subscription

Tracking image management (Zarządzanie obrazem śledzenia)

Jeżeli chcesz otryzmywać powiadomienia gdy odbiorca przeczyta twojego maila zostaw opcję włączoną (enabled) lub wyłącz ją (disabled).

cm settings track


Campaigns Settings (Ustawienia kampanii)

W tej karcie możesz zarządzać swoimi kampaniami. By zrobić publiczną kampanię, zaznacz public i wpisz etykietę.

cm csettings public

Jeżeli włączysz subksrypcję będziesz miał pole z iframem.

cm csettings iframe

Email Server Settings (Ustawienia serwera emailowego)

Server settings (Ustawienia serwera)

admin campaign manager smtp settings

 1. SMTP host address - adres smtp dostarczony przez hosting.
 2. Security - wybierz protokół bezpieczeństwa używany przez twój smtp (tls, ssl, self signed tls/ssl). W innym wypadku wybierz ‘none’.
 3. SMTP authorization - zaznacz jeżeli używasz autoryzacji na twój smtp.
 4. Login - twój login smtp.
 5. Password - twoje hasło smtp.

Jeżeli nie jesteś pewny co do tych pól, skontaktuj się z hostingiem.

Server limits (Ograniczenia serwera)

server limits

 1. No of messages per day - liczba wiadomości którą chcesz wysłać na dzień. Puste pole lub zero to brak ograniczeń.
 2. No of messages in one sending session - liczba wiadomości które chcesz wysłać w jednej sesji. Puste pole lub zero to brak ograniczeń.
 3. Sending session delay in minutes - opoźnienie między wysyłaniem sesji podane w minutach. Puste pole lub zero to brak ograniczeń.

List Campaigns (Wylistuj Kampanie)

cm menu list campaigns

Menedżer kampanii używa menedżera list to tworzenia listy kampaniowej. Dodawanie listy kampaniowej jest wytłumaczone tutaj

List messages (Wylistuj wiadomości)

Listę wszystkich wiadomości kampaniowych można znaleźć pod menu->crm->campaign manager->list messages. Kliknij ‘New’ lub ‘Add new’ by utworzyć nową wiadomość.

menu2

campaign message new

campaign manager email

 1. Name - krótka nazwa opisująca zastosowanie wiadomości (do 64 znaków).
 2. List - lista z recordsetu list manager’a typu e-mail campaign (crm->campaign manager->list campaigns).
 3. Date - data utworzenia wiadomości.
 4. Scheduled - Liczba dni po których zostanie wysłana wiadomość. Wiadomość zostanie wysłana zależnie od momentu w którym dodamy element do listy. Jeśli np. ustawimy na 2 dni wiadomość zosanie wysłana po dwóch dniach do wszystkich z listy. Jeśli po tych dwóch dniach dodamy kolejne elementy do listy to wiadomość zostanie wysłana po dwóch dniach od dodania ich do lity. Zostaw to pole puste by wysłać wiadomość ręcznie.
 5. Sent to - adresy mailowe na które zostanie wysłana kampania (z listy).
 6. Message Subject - a short subject of the message (up to 64 characters).
 7. Message Body - pełna zawartość wiadomości. Z prawego bocznego menu dostępne są własne linki (Insert reply link), załączniki (Insert attachments) oraz placeholdery (Insert placeholder) które możesz wkleić do wiadomości. Typy placeholderów:
  • Target (cel)
   • Full Name - pełna nazwa kontaktu do którego będzie wysłany mail
   • Short Name - krótka nazwa kontaktu do którego będzie wysłany mail
   • Phone - telefon kontaktu do którego będzie wysłany mail
   • E-mail - email kontaktu do którego będzie wysłany mail
  • Employee (pracownik)
   • First Name - twoje imię
   • Last Name - twoje nazwisko
   • Work Phone - twój telefon roboczy
   • E-mail - email
  • Main company (główna firma)
   • Company Name - nazwa firmy
   • Phone - telefon firmy
   • E-mail - email firmy

Gdy skończysz kliknij ‘Save’.

Ongoing sending (trwające wysyłanie)

cm menu ongoing sending

Lista obecnie wysyłanych kampanii.

cm ongoing sending view