Instrukcja obsługi do Menedżera list

Menedżera list można znaleźć w menu->crm->list manager. Kliknij ‘New’ lub ‘Add new’ by dodać nową listę.

menu

listmanager new

listmanager add new

 1. List Name - krótka nazwa opisująca zastosowanie listy (do 64 znaków).
 2. Type - typ danych które będzie wykorzystane.
 3. Active - gdy zaznaczone ustawia listę jako aktywną. Zostaw odznaczone jeśli nie planujesz w tej chwili użyć listy.
 4. List Maintainers - kontakty które będą zarządzać listą (domyślnie ustawiony na twojego użytkownika).
 5. Date created - data utworzenia listy. To pole jest automatycznie przekalkulowane i nie należy go modyfikować w żaden sposób.
 6. List building - wybierz sposób w jakim chcesz zarządzać listą. Możesz wybrać spośród:
  • dynamic - generuje dynamiczną listę poprzez ustawienie odpowiednich filtrów
  • regular - dodaj elementy ręcznie
  • vote - dodaj elementy ręcznie i pozwól innym kontaktom zagłosować na nie
 7. Description - pełny opis przeznaczenia listy (do 250 znaków).

Po utworzeniu rekordu listy czas ją wypełnić, W karcie ‘The list’ kliknij przycisk akcji ‘Add elements’ lub ‘Add new’.

the list

Kliknij na pole ‘Start typing to search…’ i zacznij wpisywać nazwę firmy lub kontaktu który chciałbyś dodać do lity. Jest to pole autouzupełniania w związku z tym wybierz wartość z rozwiniętej listy. Możesz dodać tyle kotaktów/firm/emaili ile chcesz.

start typying

Kliknij ‘Submit’ by zapisać listę. Teraz możesz jej użyć do kamapnii mailowej lub do zaplanowania rozmowy telefonicznej.

submit list

Kolumna ‘Data’ używa wartoci pola email elementu. Jeśli typ byłby np. ‘Telephone’ użyłby wartości pola telefonu roboczego (work phone).

the list2

List Building Types (typy budowania listy)

W przykładzie wyżej użyłem regular (zwyczajne budowanie listy) dla dodawania elementów do listy. Jednakże, możemy wybrać również voting (budowanie listy oparte o głosowanie) lub dynamic (dynamiczne budowanie listy).

Voting (głosowanie)

Podobne do zwyczajnego budowania listy w taki sposób, że można dodać elementy ręcznie. Głosowanie daje ci prawo do głosowania za dodaniem (add) lub usunięciem (remove) elementu z listy. Pole ‘votes’ liczy ilość głosów, jeśli wszyscy zagłosują za usnięciem element zostanie usunięty.

voting add

voting remove

Dynamic (dynamiczna)

Pozwala ci dodać elementy dynamicznie poprzez dodanie filtrów w karcie ‘List Crits’. Lista odświeżana jest co 24 godziny. W karcie ‘List Crits’ możesz dodać filtr dla firm i kontaktów. Dla tego przykładu dodam filtr kontaktów.

dynamic contact filter

Domyślnie operator logiczny jest ustawiony na ‘AND’ (i) dla reguł (rules) w grupie (group). Kliknij ‘Add rule’ by dodać nową regułę dla grupy.

dynamic rule

Wybierz pole po którym chcesz filtrować.

dynamic field

Wybierz typ operatora porównania którego użyjesz dla tej reguły.

dynamic comparison

Wpisz wartość z którą będzie porównane pole.

dynamic value

Możesz również odwrócić (invert) lub usunąć (delete) regułę.

dynamic delete

Jeżeli chcesz dodać nową grupę np. z operatorem ‘OR’ kliknij ‘Add group’ i zmień operator na ‘OR’.

dynamic group

dynamic logical

Kiedy skończysz dodawać filtry kliknij ‘Save’ i póżniej ‘Update list’ by dodać elementy do listy.

dynamic save