Kontakty - książka adresowa osób

module logo

Oprócz książki adresowej, Epesi ma zaawansowaną bazę danych dla kontaktów osobistych ludzi związanych z Twoją pracą czy biznesem. Moduł Kontaktów, tak jak moduł Firm, jest niezbędny do skutecznej pracy, ponieważ większość modułów odnosi się do tego typu rekordów.

Podstawowe informacje

  • Aktualna cena: Za darmo (moduł zawarty w systemie)
  • Licencja: Open Source MIT
  • Wymagane moduły: EPESI Core, CRM

Funkcjonalności

  • Lista kontaktów - szczegółowe informacje o osobach
  • Fotografia kontaktu - obraz osoby z poszczególnego rekordu (jpg, png itd.)
  • Integracja z CRM - kontakty, firmy
Demo