Notatki i Pliki (Zarządzanie dokumentami)

module logo

Każdy rodzaj ewidencji jak kontakty, dane firmowe, a także zadania, projekty i wydarzenia są archiwizowane w bazie Epesi. Można je łatwo odnaleźć w każdej chwili gdy jest to potrzebne. System archiwizacji umożliwia dołączanie notatek, a także plików do każdego rodzaju rekordu, dzięki czemu dokumentacja firmy pozostaje przejrzysta i nigdy nie powoduje problemów z identyfikacją ostatnich rekordów.

Podstawowe informacje

  • Aktualna cena: Za darmo (moduł zawarty w systemie)
  • Licencja: Open Source MIT
  • Wymagane moduły: EPESI Core, CRM

Funkcjonalności

  • Prosta edycja dodawanego tekstu Simple edition of added text - styles of text, links etc.
  • Szyfrowanie - possibility to hide secret or confidential data
  • Integracja z CRM - kontakty, firmy, emaile, kalendarz, zadania, projekty itp.
Demo