Import Danych (Data Import)

module logo

Import Danych jest modułem, który umożliwia migrację danych z plików zewnętrznych bezpoiśrednio do systemu Epesi. Jak sama nazwa wskazuje, może być stosowany do informacji o kontaktach, firmach, spotkaniach, rozmowach telefonicznych itp. Wspierane typy plików to Excel lub CSV. Import Danych jest jednym z najczęściej kupowanych modułów w Sklepie Epesi.

Podstawowe informacje

Funkcjonalności

  • Import z pliku informacji o firmie - z niestandardowym mapowaniem pól
  • Import z pliku informacji o kontakcie - z niestandardowym mapowaniem pól
  • Import z pliku do innych recordsetów (rozmowy telefoniczne, spotkania …) - z niestandardowym mapowaniem pól
  • Wspierane typy plików - format Excel i CSV
Demo