Zarządzanie Zapasami (Inventory Management)

module logo

Zarządzanie Zapasami (“Inventory Management”, we wczesniejszych wersjach nosiło nazwę “Warehouse”) służy do zarządzania przedmiotami i usługami, magazynami, sprzedażą i innymi transakcjami. Jest nieoceniony w każdym rodzaju działalności, która zajmuje się handlem lub usługami. Może być używany do rejestrowania transakcji i zapasów, drukowania faktur oraz generowania różnych raportów. Do efektywnego działania modułu Zarządzania Zapasami (Inventory Management) wymagany jest dodatkowy moduł Pakiet Księgowy (Accounting Bundle).

Podstawowe informacje

Funkcjonalności

 • Lista pozycji - typy: zapasy, bez zapasów, w seriach, serwis
 • Kategorie - o strukturze drzewiastej
 • Transakcje - typy: zakup, szacowanie sprzedazy, sprzedaż, zapasy, regulacja, transfer do magazynu, wpisanie na listę, wypisanie z listy
 • Wiele magazynów
 • Wiele walut i skal podatkowych
 • Integracja z CRM - kontakty, firmy
 • Oparty na przeglądarce rekordów Epesi - Ulubione/Obejrzane, filtrowanie i sortowanie oraz inne korzyści przeglądarki rekordów
 • Raporty - sprzedaż po pozycji, transakcji, hurtowni, pracowniku, wartości zapasów na magazynie
 • Drukowanie faktur - opcjonalne, domyślnie nie zainstalowane
 • Zdjęcia z kamerek internetowych - opcjonalne, domyślnie nie zainstalowane
 • Aplety panelu głównego - dla aktywnych zamówień i elementów jeszcze nie sprzedanych
Demo