Przetwarzanie Płatności (Payments processing)

module logo

Ten moduł jest zawarty i tymczasowo dostępny tylko jako część "Modułu Księgowego (Accounting Bundle)".

Przetwarzanie Płatności (Payments Processing) to mały moduł pomocniczy, który obsługuje płatności. Osobno nie ma on żadnego zastosowania, ale jest to bardzo ważny i niezbędny dla innych modułów, które zawierają wszelkiego rodzaju procedurę płacenia. Podstawowym przykładem modułu, który korzysta z przetwarzania płatności jest eCommerce.

Podstawowe informacje

Funkcjonalności

  • Wybór sposobu płatności - ręcznie, czek, karta kredytowa, inne
  • Przetwarzania płatności online - za pomocą karty kredytowej lub agenta (na przykład PayPal, mogą wymagać dodatkowego kodu do pełnego wdrożenia interfejsu agenta)

Ten moduł jest zawarty i tymczasowo dostępny tylko jako część "Modułu Księgowego (Accounting Bundle)".

Demo