Projekty i Zgłoszenie (Projects & Tickets)

module logo

Projekty i Zgłoszenia (Projects & Tickets) jest modułem do dzielenia i organizowania pracy nad różnymi projektami. Początkowo zaprojektowany jako mechanizm zarządzania rozwojem oprogramowania, szybko stał się nieocenionym narzędziem dla każdej firmy z pracującej z projektami w oparciu o organizację pracy. Moduł ten oferuje rozbudowany system zgłoszeń z zależnościami, statusami, załącznikami, komentarzami, priorytetami itp.

Podstawowe informacje

 • Aktualna cena: FREE
 • Licencja: Open Source MIT
 • Wymagane moduły: EPESI Core, CRM

Funkcjonalności

 • Lista projektów - z informacjami na temat kierownika projektu klientów, dat i opisów
 • Satusy Projektów - planowany, zatwierdzony, skasowany, w trakcie, wstrzymany, zakończony
 • Lista zgłoszeń - z przypisanymi pracownikami, właścicielem zgłoszenia, terminem i połączonym projektem
 • Statusy zgłoszeń - nowe, otwartem w trakcie, rozwiązane, oczekujące na informacje zwtrotne, zamknięte
 • Wprowadzanie nowych zgłoszeń - przez nieprzypisanych pracowników, opcje które zwiększają elastyczność
 • Priorytety zgłoszeń - krytyczne, ważne, mniej ważne, nie istotne - oznaczone różnymi kolorami tła w aplecie
 • Współzależności zgłoszeń - zgłoszenia mogą wymagać ukończenia wielu innych zgłoszeń, możliwe oznakowania zgłoszeń: “zablokowane”, “nie jest już zablokowane” i “blokowanie”
 • Typy zgłoszeń - rozwijana lista, z domyślnymi opcjami
 • Aplet na panelu głównym - konfigurowalny zarówno dla projektów jaki i zgłoszeń
 • Notatki i załączniki - nieograniczona ilość komentarzy, sugestii, plików i dyskusji dla każdego projektu i zgłoszenia
 • Integracja z CRMem - kontakty, firmy
Demo