Ewidencja czasu pracy (Timesheets)

module logo

Ten moduł jest zawarty i tymczasowo dostępny tylko jako część "Modułu Księgowego (Accounting Bundle)".

Ewidencja czasu pracy (Timesheets) pozwala na monitorowanie czasu pracy swoich pracowników, zadań, z którymi mają do czynienia a także obliczaniu ich płacy. Jest podstawowym narzędziem, które pozwala koordynować prace w sposób prosty, bez względu na to, ile osób jest zatrudnionych w firmie.

Podstawowe informacje

Funkcjonalności

  • Zaawansowane wyszukiwanie - po pracowniku, po dacie, po kliencie,
  • Lista ewidencji - pracownik, rozpoczęcie i zakończenie, czas trwania, czas rozliczony, rekordy powiązane, notatki, klienci, pracownik, kwota dla klienta
  • Kurs rozliczeniowy - kwota za godzinę

Ten moduł jest zawarty i tymczasowo dostępny tylko jako część "Modułu Księgowego (Accounting Bundle)".

Demo