Zarządzanie urlopami (Employees Vacation Management)

module logo

Zarządzanie Urlopami jest modułem, który pozwala na ustawianie i zarządzanie urlopami, wakacjami i czasem wolnym każdego pracownika z poziomu modułu Kalendarza w Epesi. Planowane urlopy mogą być łatwo monitorowane przez innych użytkowników.

Podstawowe informacje

Funkcjonalności

  • Widoki okresów - rok, miesiąc, dzień, rozkład dnia
  • łatwo dodawalne terminy - podwójne kliknięcie na komórce, aby dodać wydarzenie
  • Przeciągnij-i-upuść (Drag-and-drop) - proste zmienianie terminów w tabeli
  • Integracja z CRM - kontakty, firmy, ewidencja czasu pracy, e-mail itp.
  • Integracja z alarmami - proste przypomnienia o urlopach
Demo