Biała Etykieta (White Label)

module logo

Epesi CRM w wersji podstawowej jest całkowicie bezpłatnym oprogramowaniem o otwartym kodzie źródłowym (tzw. Open Source), jednakże używając go można zobaczyć logotyp EPESI i firmy Telaxus na panelu kontrolnym oraz na stronie logowania do systemu. Aby spersonalizować EPESI własnymi znakami firmowymi, należy zakupić moduł Białej Etykiety (White Label), który umożliwia zmianę logotypu na stronie głównej panelu kontrolnego, a także usunąć słowo “EPESI”z każdego miejsca, gdzie występuje i zastąpić go nazwą Twojej firmy.

Podstawowe informacje

Funkcjonalności

  • Personalizacja - brak logo czy jakiegokolwiek słowa “EPESI”, możliwość umieszczenia własnego logotypu (marka własna).