MODUŁY

Nowa wersja modułu Szans Sprzedaży

W sklepie dostępna jest aktualizacja, która może wymagać dodatkowych kroków.

Dzisiaj w sklepie pojawiła się nowa wersja darmowego modułu Szans Sprzedaży.

Nowa wersja korzysta usuwa pole “Szansa sprzedaży” z Zadań, Spotkań i Telefonów. Od teraz powiązanie odbywać się będzie poprzez pole “Powiązane”.

Proces aktualizacji wymaga zmiany wszystkich rekordów Zadań, Spotkań i Telefonów. W związku z tym czas potrzebny na wykonanie tego zadania może być dłuższy niż niektóre limity serwerów na wykonanie, co może prowadzić do błędu podczas pobierania modułu. W takim przypadku trzeba uruchomić proces aktualizacji ręcznie. Wszystkim polecamy sprawdzić, czy aktualizacja przebiegła pomyślnie postępując podobnie.

Aby tego dokonać należy być zalogowanym jako super administrator. Następnie zakładając, że nasze EPESI jest pod adresem http://example.com/epesi/ wchodzimy na stronę

http://example.com/epesi/admin/?module=Patches

i sprawdzamy, czy wszystkie występujące tam aktualizacje są zainstalowane - na zielono.

Jeśli nie to uruchamiamy procedurę przyciskiem na dole i postępujemy zgodnie z instrukcją.