Publikacja

Najnowsza wersja EPESI

Nowa wersja EPESI 1.8.2 została udostępniona. System zyskał lepszą wydajność i użyteczność dzięki wielu nowym poprawkom.

Pragniemy poinformować, że wersja 1.8.2 systemu EPESI została już wydany i można go pobrać ze strony tutaj.

Poniżej znajduje się lista wybranych zmian w odniesieniu do wcześniejszych wersji.

Dodane

 • Pole plik w RB
 • Panel administratora plików na serwerze
 • Codeception do testów jednostkowych (Dev)
 • Powłokę shell Psy (Dev)
 • Komendę konsolową do tworzenia patrchy (Dev)

Naprawione

 • Szyforwanie notatek przez openssl w raie braku mcrypt (Dev)
 • Powiadomienie o źle sformatowanej wartości numerycznej php >= 7.0 (Dev)
 • Używanie $this w metodzie statycznej >= 7.0 (Dev)
 • Block cross-origin framing (Dev)
 • Powiadomienia watchdog dla rozmów telefonicznych
 • Wyświetlanie daty dla pustych wartości
 • Problem z filtrami Rb po odświeżeniu (Dev)
 • Blokowanie wudoku rekordu podczas dodawania
 • Błąd z walidacją crits
 • Aktualizacja composer.json do poprwanego działania na windows (Dev)
 • Sprawdzanie dodawania crits - przywrócenie poprzedniego działania
 • Aktualizacja get_element_by_array callback type - wywołanie z referencją na argument (Dev)
 • Metoda do kalkulowania waluty w JS - błąd pojawiał się dla wartości mniejszych niż 0.1
 • Aktualizacja dostępu do rekordu watchdog
 • Aktualizacja update_access - ignoruj ‘grant’ i ‘restrict’ - rzuć wyjątkiem dla nie numerycznych id (Dev)
 • Wydłuż długość kolumny dla login audit hostname
 • Zezolenie na przecinki w opisie pola
 • Sprawdzenie czy metoda istnieje w update.php - dla starszych wersji epesi (Dev)
 • Zmiana nazyw pól bez wpisu do db (georgehristov)
 • Zezwolono na otworzenie wielu kont roundcube
 • Wylogowany użytkownik dlaj pokazywał się w aplecie whoisonline
 • Ustawienie wartości ttl dla cache na 24h (Dev)
 • Quickjump feature (Dev)
 • Poprawienie szukania w RB (Dev)
 • Commondata crits - zwróć pustą wartośc gdy rekord nie zostanie powiązany
 • Ustawienie filtrów dla tray z poprawioną metodą w rb
 • Zezwolono na nadpisanie filtrów
 • Quickform templatka do wyświetlanie wierszy/kolumn
 • Komenda do tworzenia modułu - dodanie możliwości określenia wersji (Dev)
 • Session locking issue (Dev)
 • Nie wymagaj powiązanych pól w RBO dla pola select (Dev)
 • Komenda do instalowania modułu - poprawiona wiadomośc (Dev)
 • Wyświetlanie ilości osób zalogowanych(georgehristov)
 • modyfikacja exportu do CSV (praski)
 • Walidacja crits - dodano preg_quote
 • Display callbacks z niedziałającym kodem php (Dev)
 • QFfield callback z niedziałającym kodem php (Dev)
 • Problem z bbcode gdy callback nie jest wykonywalny (Dev)
 • Problem z kalendarzem gdy moduł z agentem zdarzen został wyłączony
 • Kolejnośc powiadomień watchdog

Zmienione

 • Filestorage i struktura db ostaly zrefaktoryzowane (Dev)
 • Fileupload zostal zrefaktoryzowany - added Dropzone (Dev)
 • Patch do attachments dla nowego filestorage (Dev)
 • Aktualizacja bilbioteki PHPExcel (Dev)
 • Usunięcie json encode/decode service lib (Dev)
 • Zezwolenie na własny field_id inny niż field name (georgehristov)
 • Użycie własnej klasy do określenia czy pole jest auto ukrywane (georgehristov)
 • Zezwolenie na własne ikony nie powiązane z rodzicem
 • Zezolenie na like w crits dla commondata (Dev)
 • Zmiana get_mime_type na metodę statyczną (georgehristov)
 • Wprowadzenie opcji “more” do linked_label i linked_text (georgehristov)
 • Poprawienie wyboru dostępu do pola (georgehristov)
 • Załądowanie wszystkich podobnych tooltipów równoczenie (georgehristov)
 • Zmiana metody do generowania tooltip_id (georgehristov)

Ważne

Po oddaniu nowego pola plik do RB utils_filestorage i utils_fileupload zostałī mocno zrefaktoryzowane. Mozliwe, że będzie potrzebny patch dla modułów które wcześniej korzystały z tych modułów. Np. Utils_FilestorageCommon::meta teraz przyjmuje id z utils_filestorage.

Pełna lista aktualnych poprawek oraz więcej informacji o poprzednich wersjach i znaczących poprawkach (z kompletną listą poprzednich zmian) jest dostępna na naszej stronie w serwisie Github.

Instalacje EPESI utrzymywane w naszej Chmurze mogą zostać zaktualizowane ręcznie przez każdego użytkownika/administratora za darmo. Jeśli korzystasz z EPESI w wersji 1.7.0 lub wyższej to w przeglądarce należy wejść na adres twoje_epesi/update.php i wykonać poszczególne polecenia instrukcji, aby dokonać aktualizacji EPESI do najnowszej wersji. Aby uzyskać więcej informacji odnośnie naszej CHMURY EPESI (hosting dedykowany) i DARMOWEJ WERSJI PRÓBNEJ przejdź pod ten adres.