Nasz Program dla Partnerów i Deweloperów

Program Partnerski


Partnerzy

Jeśli pracujesz w branży informatycznej jako:

 • Konsultant IT
 • Dostawca rozwiązań informatycznych
 • Integrator systemów informatycznych

i uważasz, że Twoi klienci mogą przynosić korzyści Twojej firmie używając naszej aplikacji, to zapraszamy do rejestracji w naszym Programie Partnerskim EPESI.

Jako nasz partner/konsultant będziesz pomagał własnym klientom przy instalacji, konfiguracji (np. dodawanie nowych pól do zestawu rekordów), migracji danych, szkoleniu, wsparciu, rozwiązywaniu problemów i tak dalej. Jako partner będziesz otrzymywać wsparcie od naszego zespołu pomocy technicznej.

Lista Partnerów

Dołącz do Programu Partnerskiego


Wytyczne Programu Partnerskiego EPESI:

Opis Programu

EPESI paid premium modules Program Partnerski Epesi został stworzony przez firmę Telaxus LLC dla podmiotów zewnętrznych, firm oferujących i skłonnych oferować usługi związane z oprogramowaniem Epesi, nie tylko w zakresie:
- Rozwoju oprogramowania,
- Dostosowywania (customization),
- Tłumaczenia,
- Marketingu,
- Odsprzedaży,
- Wsparcia technicznego,
- Hostingu.
Każdy podmiot/firma musi zostać zarejestrowany przez firmę Telaxus LLC, właściciela i twórcę systemu Epesi CRM, aby otrzymać dostęp do korzyści płynących z uczestnictwa w Programie.

Zakres i warunki tej współpracy są podane poniżej.

Wymagania

Aby uczestniczyć w programie Partner musi:

 • Dokonać rejestracji w firmie Telaxus LLC
 • Przygotować dedykowaną stronę (lub strony) ze stałym linkiem zwrotnym, opisującą zakres oferowanych usług. Będzie to strona docelowa dla linku zwrotnego z wykazu naszych Partnerów
 • Ta strona (strony) musi zawierać wyraźnie widoczne logo Epesi CRM z linkiem do strony głównej http://epe.si
 • Opis musi zawierać następujące informacje:
  • Epesi CRM jest rozwijany i chroniny prawami autorskimi należącymi do Telaxus LLC
  • Pełny tekst warunków Licencji MIT
  • Wzmianka, że jesteś zarejestrowany w Programie Partnerskim Epesi
  • Informacja prawna, że Twoje usługi są oferowane niezależnie od firmy Telaxus LLC

Partner musi wykazać chęć i zdolność do zapewnienia odpowiednich usług. W zależności od rodzaju usług oferowanych Partner powinien umieć:
- Ustawić i skonfigurować serwer HTTP ze wsparciem dla PHP - Ustawić i skonfigurować serwer bazy danych MySQL lub PostgreSQL - skonfigurować plik .htaccess (lub jego ekwiwalent)
- Ustawić i skonfigurować Epesi CRM
- Ustawić automatyczny backup systemu Epesi CRM, danych oraz bazy danychdata
- Odzyskiwanie aplikacji, danych i bazy danych w przypadku awarii - prace deweloperskie w zakresie PHP, SQL, HTML i CSS.

Partnerzy nie są zobligowani, ale mino to zachęcamy do rejestracji i czynnego udziału we wsparciu projektu Epesi na naszym forum.

Korzyści

Partnerzy zarejestrowani w firmie Telaxus LLC otrzymywać następujące korzyści:

 • Umieszczenie na liście Partnerów Epesi z krótkim opisem oferowanych usług i linkiem do strony Partnera (dedykowanej serwisowi Epesi CRM)
 • Priorytetowe Wsparcie Techniczne dla partnerów (e-mail, telefon, Skype, zdalny dostęp itp.) (Please note that this is not a free and unlimited Premium Support)
 • 50% Upust NNO (Nie Na Odsprzedaż, tzw. NRF - Not For Resale) na komercyjne moduły Premium użyte do wewnętrznych celów Partnera (np. szkolenia, prezentacje, testy itp.)
 • 25% upust na odsprzedaż komercyjnych modułów Premium instalowanych na serwerach Klientów naszych Partnerów
 • Śledzenie licencji – w przyszłości Partnerzy będą mieli dostęp do Serwera Sklepu Epesi (tzw. ESS - Epesi Store Server), portalu który przechowuje dane zarejestrowanych instancji systemu EPESI CRM oraz zakupionych modułów.
 • Dystrybucja modułów Epesi przygotowanych przez Partnera poprzez Sklep Epesi - tylko 15% opłaty za sprzedaż.

Koszty

Udział w programie jest bezpłatny dla wykwalifikowanych osób lub przedsiębiorstw i nie wymaga żadnego okresowych składek.

Sklep Epesi

Sklep Epesi (Epesi Store) jest wykorzystywany w celu dostarczenia modułów Premium rozszerzających podstawową funkcjonalność rdzenia systemu EPESI CRM, w sposób przyjazny i zautomatyzowany dla użytkownika. Aby uzyskać do niego dostęp instalacja EPESI CRM musi wcześniej zostać zarejestrowana. Więcej informacji o [http://www.epesi.org/EPESI_Store][sklepie].

Rejestracja

Po rejestracji każda instancja EPESI CRM (z unikalnym adresem URL) otrzymuje unikalny klucz licencyjny. Każdy dodatkowy moduł zakupiony lub otrzymany za darmo ze Sklepu Epesi otrzymuje własny unikatowy klucz licencyjny modułu, który jest związany z głównym Kluczem.

Śledzenie licencji

Śledzenie licencji będzie dostępne dla Partnerów za pośrednictwem portalu. Bardzo ważne jest, aby zarejestrować każdą instancję produkcyjną EPESI CRM (własną lub swoich klientów) w celu prawidłowego śledzenia licencji potrzebnego do rozliczania płatności z Partnerami. Brak rejestracji instancji EPESI CRM jest uważane za działalność nielegalną i może doprowadzi do rozwiązania niniejszej umowy oraz udziału w Programie Partnerskim EPESI.

Prywatna marka, niestandardowy branding (“White Label”)

Wielu klientów próbuje ukryć logo “EPESI”, nazwę i informację o Prawach autorskich na licencji MIT jak również informacje dotyczące firmy Telnexus LLC. Zgodnie z warunkami licencji MIT ten sposób jest niezgodne z prawem. Jedyny legalny sposób pozwalający usunąć wszelkie odniesienia do “EPESI” i nazwu “Telaxus” to zakup modułu Premium White Label. Indywidualny klucz licencyjny należy zakupić dla każdej instancji EPESI CRM.

Dla niektórych zastosowań, w tym systemów SaaS, Partner może wymagać produktu opatrzonego własną marką (Private Label). Prosimy skontaktować się z nami bezpośrednio w tej sprawie. Przyznanie takiego zezwolenia odbywa się wyłącznie na podstawie analizy każdego przypadku i będzie przedmiotem oddzielnej umowy i opłat licencyjnych.

Wycena i płatności

Usługi Partnera są oferowane oddzielnie i niezależnie od produktów i usług firmy Telaxus LLC. Partner jest odpowiedzialny za ustalanie cen towarów, rozliczanie własnych klientów za te usługi oraz do pobierania płatności. Partner musi zakupić i zarejestrować komercyjne moduły Premium poprzez Sklep Epesi, aby otrzymać się do rabatów (jak opisano w dziale Korzyści). Telaxus LLC będzie wypłacać wszelkie opłaty należne Partnerowi za jakiekolwiek zakupy modułów Premium w rozliczeniu miesięcznym, jeżeli należne saldo przekroczy co najmniej 100 USD. Płatności będą dokonywane za pośrednictwem systemu PayPal, kryptowaluty Bitcoin lub przelewem (płatności mogą być pomniejszone w przypadku obowiązujących opłat za przelewy).

Telaxus LLC zapewni dostęp do historycznych zapisów wszystkich zakupów związanych z kontem Partnera, poprzez portal Sklepu Epesi.

EPESI Partnership Program Kliknij na przycisk, aby pobrać dokument z warunkami uczestnictwa Programie Partnerskim!

Programiści i Deweloperzy IT

Chcielibyśmy zaprosić programistów PHP, aby pomogli nam w rozwoju platformy EPESI. Nasz zespół jest dość mały a nasze zasoby są ograniczone.
Potrzebujemy pomocy w zakresie:

 • testowania i debuggowania
 • optymalizacji kodu
 • tworzeniu i rozwoju nowych modułów
 • tworzeniu dokumentacji
 • tłumaczeniu na różne języki
 • innych, nowych pomysłów

Nasz model licencjonowania (EPESI jest wydane na licencji MIT Open Source) jest niezwykle elastyczny i został przemyślany wspólnie z deweloperami. Pozwala ona używać zarówno frameworka jak i dowolnych innych modułów dołączonych do dystrybucji EPESI, aby umożliwić stworzenie własnych aplikacji internetowych lub tylko niestandardowych modułów.

Jeśli jesteś zainteresowany tworzeniem własnych modułów w EPESI to możesz skonfigurować lokalne repozytorium, które zostanie zsynchronizowane z SVN lub GitHub, pod tymi adresami:
https://github.com/Telaxus/epesi
https://sourceforge.net/p/epesi/svn/HEAD/tree

Nasze prace deweloperskie zostały przeniesione do serwisu GitHub ze względu na zintegrowany mechanizm śledzenia błędów.

W przypadku napotkania jakichkolwiek problemów podczas instalacji, można znaleźć dodatkowe informacje i wsparcie na naszym forum, dostępnym tutaj. Świadczymy również usługę bezpośredniego wsparcia dla instalacji EPESI w oparciu o nasze plany wsparcia (płatna opcja) - więcej informacji o nich można znaleźć tutaj.

Ponad to prowadzimy oddzielną stronę internetową - epesi.org - specjalnie dla programistów. Ta strona (typu “wiki”) zawiera informacje techniczne, dokumentację i samouczki, które pomogą Ci zacząć. Wszelkie pytania i raporty o błędach powinny być zamieszczane na naszym forum.

Dołącz do naszego zespołu pracując zdalnie i rozwijaj razem z nami najlepszy system CRM!

Szybkie linki:
| Wersja próbna | Chmura EPESI | Wymagania techniczne | Wsparcie Premium |
| Forum | Nasi Partnerzy | Warunki Programu | Dołącz do Programu |


Dołącz do Programu Partnerskiego i zarabiaj pieniądze!