EPESI jest udostępniana na licencji MIT

Polityka prywatności


Copyright (c) 2012-2016 Telaxus LLC

Niniejszym udziela się, bezpłatnie, wszystkim osobom, które otrzymały kopię przedmiotowego oprogramowania oraz związanych z nim plików dokumentacyjnych („Oprogramowanie”), pozwolenia na rozporządzanie Oprogramowaniem bez ograniczeń, w tym, między innymi, prawa do wykorzystywania, kopiowania, modyfikowania, łączenia, publikowania, rozprowadzania, udzielania pod-licencji i/lub sprzedaży kopii Oprogramowania, oraz prawa do udzielania takich samych pozwoleń osobom, którym Oprogramowanie jest dostarczane, z zastrzeżeniem następujących warunków:

Przedstawiona powyżej informacja o właścicielu praw autorskich oraz powyższe pozwolenie winny być dołączane do wszystkich kopii lub znaczących części Oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE DOSTARCZANE JEST W STANIE „TAK JAK JEST”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOROZUMIANYCH, W TYM, MIĘDZY INNYMI, BEZ GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ BRAKU NARUSZENIA PRAW STRON TRZECICH. AUTORZY LUB POSIADACZE PRAW AUTORSKICH NIE BĘDĄ W ŻADNYM WYPADKU PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE ROSZCZENIA I SZKODY, ANI TEŻ ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ, DELIKTOWEJ LUB INNEJ, WYNIKAJĄCEJ Z OPROGRAMOWANIA BĄDŹ ZWIĄZANEJ Z, JEGO WYKORZYSTANIEM LUB INNYM NIM ROZPORZĄDZANIEM.


OSTRZEŻENIE:

Za niezgodne z prawem uznaje się, usuwanie informacji o prawach autorskich podczas używania lub dystrybucji aplikacji EPESI w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie. Każda osoba, podmiot gospodarczy lub organizacja dopuszczająca się usunięcia informacji o prawach autorskich będzie ścigania zgodnie z prawem USA oraz prawem międzynarodowym przez sąd stanu Pensylwania w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

UWAGA:

Podstawowa instalacja EPESI, którą można pobrać ze strony Sourceforge i która zawiera:

  • Framework EPESI PHP
  • Moduły EPESI CRM

jest całkowicie DARMOWA oraz wydana na licencji MIT.

Dodatkowe moduły/rozszerzenia, zwłaszcza moduły Premium mogą być dystrybuowane w zastosowaniach komercyjnych w różnych warunkach licencyjnych. Warunki licencyjne modułów Premium są ustalone przez autora konkretnego rozszerzenia. Zawsze należy sprawdzić szczegóły dotyczące poszczególnych modułów.

Listę oprogramowania stworzonego przez firmy zewnętrzne, zawartego w danym pakiecie można znaleźć na stronie dotyczącej osób i podmiotów zaangażowanych w projekt. Rozszerzona lista dostępna jest w systemie EPESI z poziomu głównego menu ‘Pomoc’->’O Epesi’ (można tam również zobaczyć aktualną wersję EPESI zainstalowaną na serwerze).


Szybkie linki:
| Forum | Instrukacja obsługi | Dokumentacja Frameworka |


Zainstaluj EPESI w zaledwie kilku krokach!