Silnik Synchronizacji Danych (Data Synchronization Engine)

module logo

Silnik Synchronizacji Danych (Data Synchronization Engine) to moduł pomocniczy, dostarczający API dla Epesi, który umożliwia synchronizację danych zawartych w rekordach. Gdy ten moduł jest zainstalowany, aplikacje zewnętrzne mogą komunikować się i wymieniać dane z Epesi.

Podstawowe informacje

  • Aktualna cena: Za darmo
  • Licencja: Open Source MIT
  • Wymagane moduły: EPESI Core, CRM

Funkcjonalności

  • Komunikacja pomiędzy Epesi i innymi aplikacjami - z autoryzacją i tłumaczeniami
  • Wymiana danych w obie strony - pobieranie i zapisywanie rekordów