Faktury (Invoices)

module logo

Ten moduł jest zawarty i tymczasowo dostępny tylko jako część "Modułu Księgowego (Accounting Bundle)".

Faktury (Invoice) jest najważniejszą częścią Modułu Księgowego (Accountig Bundle). Moduł ten umożliwia edycję, zarządzanie i archiwizację faktur. Dzięki opcji automatycznego przeliczania i podłączenia do innych modułów finansowych moduł Faktury poprawia wydajność, pozwala zaoszczędzić czas i zmniejszyć ryzyko błędu w obliczeniach.

Podstawowe informacje

Funkcjonalności

  • Wyszukiwanie zaawansowane - po numerze faktury, po firma wystawiającej, po serii numeracji, po pracowniku, po firmie
  • Lista faktur - pracownik, czas rozpoczęcia i zakończenia, czas trwania, rozliczane w czasie, powiązane rekordy, notatki, klientów, pracowników i ilość klientów.employee, start and end, duration, billed time, related records, notes, customers, employee and customer amount.
  • Lista Płatności - ze wszystkimi szczegółami
  • Lista elementów - ze wszystkimi szczegółami
  • Szczegóły kontaktu
  • Daty pokrewne - sprzedaż, wystawienie faktury, termin płatności, wydruk, wysłane, zapłacone
  • Funkcje finansowe - waluta, typ, kalkulacja, wartość, podatki, płatności itp.

Ten moduł jest zawarty i tymczasowo dostępny tylko jako część "Modułu Księgowego (Accounting Bundle)".

Demo